Medicomat 5 - Medicomat Quantum Remote

Najsavremeniji NLS uređaj za lečenje na daljinu - jedinstvena ponuda dostupna i u Srbiji!

Medicomat 5 - Quantum Remote Medicomat 5
Medicomat 5 - najnoviji uredaj poslednje generacije za dijagnostiku i lečenje na daljinu MEDICOMAT QUANTUM REMOTE Medicomat-5 Distance Healing and Remote Health Checkup at Any Distance ...
8.400,00  8.900,00