NLS obuka i info

Uz uredjaj je na raspolaganju detaljna i praktična literatura/uputstva na srpskom i engleskom jeziku.

Takodje, NLS4021 (L-39) ima softver na srpskom jeziku, a uskoro će i model 4025 Hunter (L-40) imati softver na srpskom, što nekima olakšava rad.

Većini korisnika je to dovoljno za rad. Dodatna obuka je na raspolaganju i to na dva nivoa. Detaljnije o obuci i drugim uslugama možete pročitati na

Remote Clinic